Zingeving aan verlies

De vragen ‘Waarom ik?, ‘Waarom dit verlies?’ en ‘Waarom gebeurt dit mij?’ kunnen de rouwende een tijd bezig houden. Dat begint al in de fase van de ontkenning van het verlies.
Het zijn heel logische vragen waar je als rouwende antwoorden op wilt. Het is heel vervullend en verrijkend als die zingeving voor het verlies wordt gevonden. 

Verlies roept heel persoonlijke vragen op.
Deze vragen beginnen allemaal met ‘Waarom?’.

  • Als je alles hebt gedaan wat de artsen voorstelden en de ziekte toch is teruggekomen.
  • Als je veel hebt overgewerkt, je altijd voor de volle 100 procent hebt ingezet en je toch wordt ontslagen.
  • Als je al jaren probeert zwanger te worden en je te horen krijgt dat je je kinderwens beter kunt opgeven.
  • Als je met heel je hart hebt bemiddeld tussen familieleden, maar het conflict niet is opgelost en zelfs steeds meer spanning en afstand veroorzaakt.
  • Als je hebt gebeden en vertrouwd op iets of iemand groter dan jij, maar je lieverd toch sterft.
  • Als je je kind op het rechte pad probeert te houden, maar het ondanks al jouw zorg en aandacht toch ziet afglijden.
  • Als je hebt gevochten tegen de verliefdheid, maar toch je partner verlaat en daardoor ook je gezin verliest.
  • Als je door financiële of economische omstandigheden je fijne huis moet verkopen.
  • Als je zoon of dochter met het hele gezin emigreert en je je kleinkinderen niet ziet opgroeien.
  • Als je door een ongeluk voor de rest van je leven lichamelijk en/of psychisch beperkt zal zijn.
  • Als je in het geheim moet rouwen om je lieverd die je lieverd niet kon of mocht zijn.
  • Als jouw verlies er niet bij staat, kun je dan hier je eigen rouwsituatie invullen?

Het verlies is dan niet voor niets
Zingeving zit diep in ons mens-zijn en is heel persoonlijk. Wat voor de ene mens zeer zinvol is, hoeft dat voor de andere niet te zijn. Bij verlieservaringen roept het heel persoonlijke vragen op. Als de rouwende deze zingeving vindt, haalt hij of zij daar troost, kracht, vertrouwen en wijsheid uit. Het biedt de rouwende houvast; het verlies is dan niet voor niets. Het rouwproces gaat daarna verder.

Door rouw vindt de mens zingeving voor het verlies
De rouwende gaat door de persoonlijke vragen op zoek naar zingeving voor het verlies. De antwoorden vindt hij of zij zelf op een dieper innerlijk niveau. Hoe graag de rouwende deze antwoorden ook wil, het vergt moed om naar dat diepere innerlijk niveau te gaan. Wanneer de rouwende het verlies (nog) ontkent zijn de waarom-vragen nog een uiting van deze ontkenning. Sterke gevoelens van machteloosheid, verslagenheid en boosheid worden geuit door middel van deze vragen. Door te rouwen zullen deze gevoelens oplossen en ontstaan er meer rust en ontspanning in het hoofd, hart en lijf van de rouwende. En dat is de innerlijke staat waarin zingeving kan worden gevonden.

Eerst je verlies nemen
Door je verlies te nemen realiseer je je dat je nooit meer… of dat … nooit zal gebeuren. Je scheidt het verleden van het nu. Je verlies nemen is de derde stap in het Stappenplan voor een gezond rouwproces; het omkeerpunt in je rouw. Het nemen van je verlies is een krachtige en moedige daad. Daarna ben je in staat om je nieuwe situatie te zien en in te richten (de vierde stap). Tijdens deze vierde stap creëer je overzicht en ruimte voor jezelf; je kunt dan ontspannen naar je nieuwe situatie én je verlies kijken. Deze ruimte en ontspanning bieden de mogelijkheid om zingeving voor je verlies vinden, maar je hoeft daarvoor niets te forceren.

Niet zoeken, maar je intuïtie volgen
Misschien denk je nu dat je werkelijk ‘op zoek moet’ naar zingeving. Dat is niet zo; je kunt de antwoorden niet forceren. En wellicht ben je er helemaal niet mee bezig. Ook dat is prima!
In plaats van zoeken kun je je intuïtie volgen. Dat is je feilloze innerlijke navigator die weet wat nu het beste voor je is. Door je intuïtie te volgen ontstaan er rouwmomenten waarin je met je verlies wordt geconfronteerd. Als je aandacht geeft aan ieder rouwmoment zal je vanzelf de antwoorden ontdekken en zien. Zo vind je zingeving.

Een stagnerend rouwproces
Geen zingeving voor het verlies kunnen vinden frustreert je. Je ziet jezelf als slachtoffer van de situatie en blijft je daardoor machteloos, verloren en eenzaam voelen. Door de frustratie kun je wel geforceerd op zoek blijven, maar deze gespannen situatie leidt af van het rouwproces en van de zaken die nu spelen en aandacht vragen. Dit is een mogelijke valkuil en de oorzaak van stagnatie van je rouwproces.

Je hebt de antwoorden in jezelf
Zingeving voor je verlies vind je op enig moment in je rouwproces. Dat kan vandaag zijn, of bijvoorbeeld volgende week of over vijf jaar. Als je niet meer kunt ontspannen in het vinden van zingeving is dat het moment om compassie met jezelf te hebben. Kijk naar jezelf met zachte, milde ogen en zie hoe je jezelf forceert. Weet dat je de antwoorden in jezelf hebt en dat ze op jouw ideale moment in je bewustzijn komen. Hoe moeilijk ook, je kunt ontspannen en je laten leiden door je intuïtie.

Je verandert door rouw
Tijdens een gezond rouwproces kunnen je verlangens veranderen, net zoals je prioriteiten, wensen, dromen, behoeften, ideeën, voorkeuren, aandachtgebieden en je levensinstelling. Wat vóór je verlies heel belangrijk voor je was, hoeft dat nu helemaal niet meer te zijn. Waar je voorheen geen aandacht voor had, heeft dat nu wel. Je komt anders in het leven te staan omdat je verandert door rouw. Doordat jij verandert kan ook je zingeving voor het leven veranderen.
Als je zingeving voor je verlies vindt is dat heel vervullend en verrijkend. Toch is er nog een uitnodiging: laat de zingeving voor je verlies mee-veranderen met jou, want je blijft veranderen. Geef jezelf hiervoor alle ruimte!

Goedbedoelde troost
Als zingeving persoonlijk is bedoel ik daarmee dat het verlies van bijvoorbeeld werk niet bij alle personen met dit verlies tot dezelfde zingeving zal leiden. Het is goedbedoelde troost als mensen in je omgeving met jou willen delen, gevraagd of ongevraagd, wat zij als zingeving ervaren. Ze willen je helpen, maar misschien was je er (nog) helemaal niet mee bezig. Je kunt hen bedanken, het gesprek voortzetten als je wilt, bij jezelf nagaan wat je wilt ‘meenemen’ en de rest laten.  

Zingeving aan verlies is heel persoonlijk.
Wat voor de ander zinvol is
hoeft dat voor jou helemaal niet te zijn.
En andersom.
Kracht en moed voor jou!
 

Wil je naar aanleiding van deze blog samen met mij meer de diepte in om zingeving te ervaren? Lees dan hier verder over de rouwinzichten die ik bied. Neem vrijblijvend contact met me op. Stuur een berichtje naar willy@effectiefrouwen.nl of bel me op 06 304 75 714.