Lezingen

Stories Worth Sharing: Verlies in nieuw perspectief

Vrijdag 22 november 2019 | Theater Branoul, Den Haag | 14:30 uur | € 35,- (excl. 21% btw)

Alles wat ik weet over verlies en rouw

deel ik graag met jou!

Ik deel graag

Alles wat ik weet over verlies en rouw deel ik graag met geïnteresseerden. Dat zijn mensen die zelf rouwen of die een rouwende in hun omgeving hebben en daardoor meer willen weten over verlies, rouw en de omgang met een persoon die rouwt. Dat zijn professionals die in hun werk met verlies en rouw te maken hebben. En ook met mensen die zich in deze onderwerpen willen verdiepen deel ik graag mijn kennis, vaardigheden en inzichten. Indien gewenst deel ik mijn persoonlijke ervaringen, met compassie en een vleugje humor.

Interactieve lezingen

Mijn voorkeur gaat uit naar interactieve lezingen waarbij ik intuïtief reageer. Dat houdt in dat ik volg wat er is. Dat kunnen vragen en opmerkingen van de aanwezigen zijn, zowel de persoonlijke als de algemene. Maar dat kunnen ook de achtergronden zijn of de werking van verlies en rouw op het dieper innerlijke niveau van de mens. Naar behoefte zet ik een oefening in uit het werkboek Effectief Rouwen om Voluit te Leven. Dit heeft altijd tot doel de informatie dieper te laten inwerken. De aanwezigen zijn uiteraard vrij daar aan deel te nemen; luisteren alleen kan al genoeg zijn.

Verlies is een ruim begrip

De lezingen gaan over verlies en rouw, mijn visie daarop en het Stappenplan voor een gezond rouwproces. Maar het is natuurlijk ook mogelijk een lezing aan te vragen over een bepaald thema rondom verlies en rouw, een specifieke rouwsituatie of vorm van verlies. Verlies is een namelijk een ruim begrip en ieder mens krijgt er mee te maken, maar lang niet altijd wordt een rouwsituatie of verlies als zodanig herkend. Als activiteitenbegeleidster in een inloophuis voor mensen met kanker heb ik veel inzichten opgedaan in een passende begeleiding van mensen met een ernstige ziekte. Ook ben ik ervaringsdeskundig in de omgang met mensen met geheugenproblematiek en klachten van somberheid en depressiviteit.

Aanvragen of meer informatie

Wil je een lezing aanvragen of wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help mensen graag op weg en het is mijn talent om precies dat te kunnen aanbieden waar behoefte aan is en wat nodig is. Dus voel je vrij om je wensen met me te bespreken en je ideeën voor te leggen. Mail of bel me: willy@effectiefrouwen.nl of 06 304 75 714.

Als je je rouwproces gezond doorloopt kom je krachtig, wijs en gelukkig uit je rouw.
Daar heb je je leven lang profijt van.
Dat is Effectief Rouwen.
En dat is mijn uitnodiging!