Lezingen

Nieuw rouwmodel

Het Stappenplan voor een gezond rouwproces is een nieuw rouwmodel. Het volgt de natuurlijke bewegingen van verlies en rouw naar een leven zonder rouw. Daarmee gaat dit rouwmodel verder dan de traditionele modellen. Naast gezond rouwen helpt het je geleidelijk je nieuwe leven vorm en inhoud te geven door gebruik te maken van je (nieuw ontdekte) talenten, vermogens en verlangens. De laatste stap is dan ook Je dromen waarmaken.

Innerlijke bewegingen van rouw

Ik vertel over de innerlijke bewegingen in je rouwproces want je rouwt op een dieper innerlijk niveau in jezelf. Op dat niveau is de pijn van je verlies én kom je o.a. in contact met je wijsheid, creativiteit en uniciteit. Het herkennen van deze bewegingen in rouwmomenten en rouwsituaties genereert kracht en moed om verder te gaan. Ik vertel over de impact, de achtergronden, de valkuilen en de uitdagingen. Indien gewenst deel ik mijn persoonlijke ervaringen, met compassie en een vleugje humor. En uiteraard is er ruimte voor vragen en opmerkingen van de aanwezigen, zowel de persoonlijke als de algemene.

Verlies is een ruim begrip

Verlies is een ruim begrip en ieder mens krijgt er mee te maken, maar lang niet altijd wordt een rouwsituatie of verlies als zodanig herkend. Het Stappenplan is te gebruiken bij alle vormen van verlies en in alle rouwsituaties want rouw draait om de persoon die rouwt. Het is ook mogelijk een lezing aan te vragen over een bepaald thema rondom verlies en rouw, een specifieke rouwsituatie of vorm van verlies. Als activiteitenbegeleidster in een inloophuis voor mensen met kanker heb ik veel inzichten opgedaan in een passende begeleiding van mensen met een ernstige ziekte. Ook ben ik ervaringsdeskundige in de omgang met mensen met geheugenproblematiek en klachten van somberheid en depressiviteit.

Aanvragen of meer informatie

Wil je een lezing aanvragen of meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help mensen graag op weg door aan te bieden waar behoefte aan is. Dus voel je vrij om je wensen met me te bespreken en je ideeën voor te leggen. Mail of bel me: willy@effectiefrouwen.nl of 06 304 75 714.

Licht, Lucht en een Lach in je rouw, én daarna

Op 19-9-2020 presenteerde ik bij Op Hodenpijl het Stappenplan voor een gezond rouwproces. Jeroen Zijlstra was er bij om zijn warme, pure liedjes te laten horen omdat die zo goed passen bij de stappen van het Stappenplan.
Een diep gekoesterde droom kwam die avond uit!

Dit is de verkorte versie.
De liedjes van Jeroen komen van de albums ‘Liefde & Dorpsgevoel’ en ‘Kalm en Ruw’.

Als je je rouwproces gezond doorloopt kom je krachtig, wijs en gelukkig uit je rouw.
Daar heb je je leven lang profijt van.
Dat is Effectief Rouwen.
En dat is mijn uitnodiging!