Webinar: Omgaan met verlies en rouw in de praktijk

Ik ben best wel trots!

Op 20 mei 2021 gaf ik een webinar tijdens Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH online Event. Dit event werd georganiseerd door de 2 grootste landelijke Nederlandse beroepsverenigingen van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Ze wilden stil staan bij hun rol als professionals, nieuwe ontwikkelingen en workshops over de thema’s zorg, innovatie en leefstijl.

Positief ten opzichte van verlies en rouw
De organisatie had mij uitgenodigd om een webinar te geven over het omgaan met verlies en rouw in hun dagelijkse praktijk. Daarbij werden de vragen gesteld: ‘Hoe kunnen we positief omgaan met verlies en rouw? Hoe kunnen we onze patiënten op een positieve manier begeleiden? En hoe brengen we dat in onze dagelijkse praktijk?’
Ik sta positief ten opzichte van verlies en rouw, dus met die vragen wist ik wel raad!

In onderstaande korte video, die ook op de website van het event staat, nodigde ik de Nederlandse praktijkondersteuners en -begeleiders uit voor het webinar.