Voluit Leven

Kwaliteiten van je hart

Een rode draad in het Stappenplan voor een gezond rouwproces is het hart. Oprechtheid, zachtheid, mildheid, compassie, spontaniteit; het zijn kwaliteiten van je hart. Wat heb je nodig? Wat wil je? Het zijn vragen aan je hart. Dat hart weet, is de toegangspoort naar een dieper innerlijk niveau. En tegelijk ís je hart dat dieper innerlijk niveau. Daar huizen o.a. je wijsheid, je creativiteit, je vrijheid en je uniciteit. Met je hart weet je wat je wilt en kun je voelen hoe graag je dat wilt.

Jouw uniciteit

Inmiddels leven er bijna acht miljard mensen op deze planeet, acht miljard unieke mensen. Er is geen ander exemplaar zoals jij. Jij bent uniek in je uiterlijke verschijning, je denken, voelen, willen en handelen. Je hebt unieke wensen, voorkeuren, ideeën, verlangens, dromen, plannen en creaties. En dat is bijzonder! Je bent uitgenodigd die bijzonderheid te leven en ervan te genieten.

Een boost voor je rouwproces

Misschien vind je het verwarrend om ruimte te geven aan Voluit Leven op een website over verlies en rouw. Dat is begrijpelijk. Maar een verlies kan je diep raken en door de rouw kom je op dat dieper innerlijk niveau en kun je ook in contact komen met je diepste verlangens, met je dromen en je wensen. Dat gaat vanzelf. Contact ervaren met dit verlangen, met deze dromen en wensen is een boost voor je rouwproces. Je raakt namelijk geïnspireerd en diep gemotiveerd om je ‘nieuwe’ leven vorm en inhoud te geven vanuit jouw uniciteit.

De uitnodiging

Het gaat hier niet over uitgewerkte en onderbouwde grootse plannen, ook niet over verre reizen, luxe spullen of tweede huizen. De uitnodiging is te voelen wat je ten diepste wilt, wat je wilt ervaren, wat je wilt creëren. En daarvan te genieten! Dat is dichterbij dan je denkt. Houd het gerust klein, (in het begin dan).

Het kan voelen alsof het leven stilstaat.
Alsof het niet meer stroomt.
Maar het leven kan niet niet-stromen.
Het leven ís de stroom.

Willy

Verder naar het Stappenplan