Rouw is een natuurlijk proces dat je doorloopt

op je eigen manier en in je eigen tempo.

Het Stappenplan helpt je daarbij.