Effectief Rouwen

Een nieuw perspectief op verlies en rouw

Ik nodig je van harte uit je vermogens, kwaliteiten, talenten en verlangens toe te laten in je rouw. Ze stellen je in staat om mee te bewegen met de veranderingen in je leven, én er voor jezelf het allerbeste uit te halen. Ik ga uit van jouw kracht, wijsheid en moed.

Het hele universum is effectief. Het kan niet niet-effectief zijn. Wij mensen zijn unieke wezen en ik zie in jou de creator die op unieke wijze zijn of haar leven vorm en inhoud geeft. Laat je leiden door je hart en je intuïtie. Dat is altijd effectief.
In onderstaande video vertel ik hoe ik tot ‘effectief’ rouwen ben gekomen.

Ik zie het ervaren van verlies als een mogelijkheid of een uitdaging, zelfs als een kans tot persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Vanuit eigen ervaringen zeg ik: ‘Het is een geschenk.’ Wellicht kun je nu nog niets met deze woorden. Dat begrijp ik heel goed. Ik was daar ook. En nu nodig ik je uit!

Rouw is een natuurlijk proces

Ieder mens heeft van nature het vermogen zichzelf te herstellen, zowel fysiek als mentaal, emotioneel en sociaal. Dit vermogen stelt je in staat om het rouwproces zelfstandig te doorlopen.

Rouw is een vervullend proces

In een gezond rouwproces ervaar je verlies en gemis en voelt daarover verdriet. Rouwen is treuren. Je geeft toe aan het verdriet en uit dat. De lichamelijke reactie bij verdriet is huilen. Huilen is gezond. Het lucht op. Door te huilen ontstaat er ruimte in je lichaam. Je kunt weer ruimer ademhalen en weer verder. In de nieuwe ruimte komen herinneringen omhoog. Door deze herinneringen ga je het contact en de periode met de ander of de situatie waarderen. Je ervaart blijdschap, liefde, trots en dankbaarheid. Dat is de vervulling van wat je eerst als gemis hebt ervaren.

Rouw is een uniek proces

Rouw is een natuurlijk proces. Binnen dat proces heb je je eigen unieke rouwmomenten; dat zijn situaties waarin je met je verlies wordt geconfronteerd. En je hebt jouw unieke reacties daarop. Daarnaast is verlies een persoonlijke ervaring. Wat door jou als een groot verlies wordt ervaren, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Ook niet bij een/hetzelfde verlies. Daardoor gaan jullie rouwprocessen nooit gelijk op. Rouw draait namelijk niet om het verlies, maar om jou. En jij bent uniek. Je eigen uniciteit toelaten in je rouwproces is dan ook zeer krachtig, leidend en helend.

‘Ik vind het prettig dat Willy goed kan luisteren en inleven. De hulp en ideeën worden niet op een dwingende manier maar heel liefdevol gebracht wat ruimte geeft om je eigen gevoel te blijven volgen.’

Rouw is een intuïtief proces

Ieder mens is intuïtief. Intuïtie is je feilloze, innerlijke navigator die weet wat nu het beste is. Met rust, helderheid en kracht leidt je intuïtie jou door het proces. Dit houdt in dat je intuïtief in rouwsituaties komt zodat helende rouwmomenten gecreëerd kunnen worden. Het volgen van je intuïtie stimuleert de voortgang van het proces, is gezond en effectief.

Rouw is een actief proces

Actief rouwen houdt in: zorgvuldig en diepgaand rouwen. Het betekent dat je aandacht geeft aan ieder rouwmoment doordat je de emoties van dat moment toegeeft en uit. Deze emoties lossen vervolgens op en komen niet meer terug. Door zo’n gezonde rouwreactie creëer je een helend rouwmoment en voortgang in het rouwproces. Zo rouw je dag voor dag, stap voor stap. Zo wordt de rouw ook voorspelbaar doordat je het proces op natuurlijke wijze doorloopt. Je intuïtie ondersteunt een actief rouwproces. Ook door de inzet van creativiteit kun je het rouwproces activeren.

Rouw is een verrijkend proces

Het verlies en de rouw kun je zien als een mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Mensen zeggen dan dat ze sterker en wijzer uit een moeilijke periode in hun leven zijn gekomen. Zij hebben hun kracht ervaren en levenswijsheid opgedaan die hen verrijkt. Mensen met een afgerond rouwproces zijn krachtige, wijze mensen. Met deze kracht en wijsheid kunnen zij hun dromen waarmaken en Voluit Leven op hun eigen unieke wijze.

Rouw is een eindig proces

Rouw kent een begin en een geleidelijke overgang naar een leven zonder rouw. Dus ja, er komt een einde aan de rouw.

Stappenplan voor een gezond rouwproces

Uit deze visie op verlies en rouw is het Stappenplan voor een gezond rouwproces ontstaan. Visie en ©Stappenplan zijn vastgelegd bij CC Proof in Amsterdam.

Eerst is het alleen maar rouwen,

dan wordt het rouwen én leven,

daarna leven én rouwen

en tot slot Voluit Leven.