Zingeving aan verlies

Als je rouwt kunnen de vragen ‘Waarom ik?, ‘Waarom dit verlies?’ en ‘Waarom gebeurt dit mij?’ je een tijd bezig houden. Dat begint al in de fase van de ontkenning van het verlies. Het zijn heel logische vragen waar je antwoorden op wilt. Het is heel vervullend en verrijkend als je die zingeving voor je verlies vindt. 

Verlies roept heel persoonlijke vragen op.
Deze vragen beginnen allemaal met ‘Waarom?’.

  • Als je alles hebt gedaan wat de artsen voorstelden en de ziekte toch is teruggekomen.
  • Als je veel hebt overgewerkt, je altijd voor de volle 100 procent hebt ingezet en je toch wordt ontslagen.
  • Als je al jaren probeert zwanger te worden en je te horen krijgt dat je je kinderwens beter kunt opgeven.
  • Als je met heel je hart hebt bemiddeld tussen familieleden, maar het conflict niet is opgelost en zelfs steeds meer spanning en afstand veroorzaakt.
  • Als je hebt gebeden en vertrouwd op iets of iemand groter dan jij, maar je lieverd toch sterft.
  • Als je je kind op het rechte pad probeert te houden, maar het ondanks al jouw zorg en aandacht toch ziet afglijden.
  • Als je hebt gevochten tegen de verliefdheid, maar toch je partner verlaat en daardoor ook je gezin verliest.
  • Als je door financiële of economische omstandigheden je fijne huis moet verkopen.
  • Als je zoon of dochter met het hele gezin emigreert en je je kleinkinderen niet ziet opgroeien.
  • Als je door een ongeluk voor de rest van je leven lichamelijk en/of psychisch beperkt zal zijn.
  • Als je in het geheim moet rouwen om je lieverd die je lieverd niet kon of mocht zijn.
  • Als jouw verlies er niet bij staat, kun je dan hier je eigen rouwsituatie invullen?

Het verlies is dan niet voor niets
Zingeving zit diep in ons mens-zijn en is heel persoonlijk. Wat voor de ene mens zeer zinvol is, hoeft dat voor de andere niet te zijn. Bij verlieservaringen roept het heel persoonlijke vragen op. Als je deze zingeving vindt, haal je daar troost, kracht, vertrouwen en wijsheid uit. Het biedt je houvast; het verlies is dan niet voor niets. Het rouwproces gaat daarna verder.

Door rouw vind je zingeving voor het verlies
Als je rouwt ga je door de persoonlijke vragen op zoek naar zingeving voor je verlies. De antwoorden vind je zelf op een dieper innerlijk niveau. Hoe graag je deze antwoorden ook wilt, het vergt moed om naar dat diepere innerlijk niveau te gaan. Wanneer je het verlies (nog) ontkent zijn de waarom-vragen nog een uiting van deze ontkenning. Sterke gevoelens van machteloosheid, verslagenheid en boosheid worden geuit door middel van deze vragen. Door te rouwen zullen deze gevoelens oplossen en ontstaan er meer rust en ontspanning in je hoofd, hart en lijf. En dat is de innerlijke staat waarin zingeving kan worden gevonden.

Eerst je verlies nemen
Door je verlies te nemen realiseer je je dat je nooit meer… of dat … nooit zal gebeuren. Je scheidt het verleden van het nu. Je verlies nemen is een stap in het Stappenplan voor een gezond rouwproces. Het nemen van je verlies is een krachtige en moedige daad. Daarna ben je in staat om je nieuwe situatie te zien en in te richten (de volgende stap). Tijdens deze stap creëer je overzicht en ruimte voor jezelf; je kunt dan ontspannen naar je nieuwe situatie én je verlies kijken. Deze ruimte en ontspanning bieden de mogelijkheid om zingeving voor je verlies te vinden, maar je hoeft daarvoor niets te forceren.

Niet zoeken, maar je intuïtie volgen
Misschien denk je nu dat je werkelijk ‘op zoek moet’ naar zingeving. Dat is niet zo; je kunt de antwoorden niet forceren. En wellicht ben je er helemaal niet mee bezig. Ook dat is prima!
In plaats van zoeken kun je je intuïtie volgen. Dat is je feilloze innerlijke navigator die weet wat nu het beste voor je is. Door je intuïtie te volgen ontstaan er rouwmomenten waarin je met je verlies wordt geconfronteerd. Als je aandacht geeft aan ieder rouwmoment zal je vanzelf de antwoorden ontdekken en zien. Zo vind je zingeving. Meer over rouw en intuïtie lees je in deze blog: Intuïtie en rouw.

Een stagnerend rouwproces
Geen zingeving voor het verlies kunnen vinden frustreert je. Je ziet jezelf als slachtoffer van de situatie en blijft je daardoor machteloos, verloren en eenzaam voelen. Door de frustratie kun je wel geforceerd op zoek blijven, maar deze gespannen situatie leidt af van het rouwproces en van de zaken die nu spelen en aandacht vragen. Dit is een mogelijke valkuil en de oorzaak van stagnatie van je rouwproces.

Je hebt de antwoorden in jezelf
Zingeving voor je verlies vind je op enig moment in je rouwproces. Dat kan vandaag zijn, of bijvoorbeeld volgende week of over vijf jaar. Als je niet meer kunt ontspannen in het vinden van zingeving is dat het moment om compassie met jezelf te hebben. Kijk naar jezelf met zachte, milde ogen en zie hoe je jezelf forceert. Weet dat rouw een natuurlijk proces is en dat je de antwoorden in jezelf hebt.  Hoe moeilijk ook, je kunt ontspannen en je laten leiden door je intuïtie. De antwoorden die je nodig hebt komen op jouw ideale moment in je bewustzijn.

Je verandert door rouw
Tijdens een gezond rouwproces kunnen je verlangens veranderen, net zoals je prioriteiten, wensen, dromen, behoeften, ideeën, voorkeuren, aandachtgebieden en je levensinstelling. Wat vóór je verlies heel belangrijk voor je was, hoeft dat nu helemaal niet meer te zijn. Waar je voorheen geen aandacht voor had, heeft dat nu wel. Je komt anders in het leven te staan omdat je verandert door rouw. Doordat jij verandert kan ook je zingeving voor het leven veranderen.
Als je zingeving voor je verlies vindt is dat heel vervullend en verrijkend. Toch is er nog een uitnodiging: laat de zingeving voor je verlies mee-veranderen met jou, want je blijft veranderen. Geef jezelf hiervoor alle ruimte!

Goedbedoelde troost
Als zingeving persoonlijk is bedoel ik daarmee dat het verlies van bijvoorbeeld werk niet bij alle personen met dit verlies tot dezelfde zingeving zal leiden. Het is goedbedoelde troost als mensen in je omgeving met jou willen delen, gevraagd of ongevraagd, wat zij als zingeving ervaren. Ze willen je helpen, maar misschien was je er (nog) helemaal niet mee bezig. Je kunt hen bedanken, het gesprek voortzetten als je wilt, bij jezelf nagaan wat je wilt ‘meenemen’ en de rest laten.  

Zingeving aan verlies is heel persoonlijk.
Wat voor de ander zinvol is
hoeft dat voor jou helemaal niet te zijn.
En andersom.
Kracht en moed voor jou! 

Wil je reageren op deze blog? Stuur gerust en vrijblijvend een berichtje naar willy@effectiefrouwen.nl of via het contactformulier. Ik antwoord altijd! Als je samen met mij meer de diepte in wilt om zingeving te onderzoeken en/of ervaren, lees dan verder over het persoonlijke rouwinzicht dat ik bied.