Hoogsensitiviteit en rouw

Veel mensen ervaren en verwerken hun verliezen op eigen kracht. Vaak gebeurt dat met vallen en opstaan. Iedere keer als ze weer opstaan, gebruiken ze hun kracht en eigen wijsheid. Zo rouwen ze op hun eigen unieke manier en in hun eigen tempo.
Als je hoogsensitief bent kun je meer valkuilen ervaren, juist door die hoogsensitiviteit. Maar je kunt deze krachtige kwaliteit ook inzetten in je rouw, als een extra hulpmiddel om je emoties te (h)erkennen, je intuïtie te volgen, je wijsheid te gebruiken, contact te maken met je verlangens, keuzes te maken en je richting te bepalen.

Wat is hoogsensitiviteit?
Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die hoogsensitief zijn een meer verfijnd neurologisch systeem hebben. Het neurologisch systeem is je zenuwstelsel, het bestaat uit je hersenen, je ruggenmerg, al je zenuwen en hun nauwe samenwerking.
Wat is de VERFIJNING als je hoogsensitief bent?

  • Je hebt meer zenuwen, en deze zenuwen zijn dunner en sneller.
  • Je zenuwuiteinden zijn gevoeliger.
  • Je hebt meer en snellere synapsen. (Dat zijn de gebiedjes tussen twee zenuwcellen of een zenuwcel en een spiercel waar de zenuwprikkel wordt doorgegeven.)
  • Je hersenen zijn op meerdere plekken tegelijkertijd actief.

Het gevolg is dat je alle informatie van zowel de buitenwereld als je binnenwereld tegelijkertijd ervaart, in volle nuance, heel precies, diepgaand en eventueel met de emotionele lading. Intens dus.
Hoogsensitieve mensen hebben van nature een hoger invoelend vermogen en krachtiger intuïtie. Van nature zijn ze zachtaardig en dienstbaar, ze voelen zich verbonden met alles en iedereen, streven naar harmonie en zingeving. Ze hebben behoefte aan zelfreflectie om zichzelf beter te leren kennen. Hoogsensitieve mensen kunnen daardoor intens van het leven genieten!

Hoogsensitief en hooggevoelig
Ieder mens is sensitief, je kunt meer of minder hoogsensitief zijn. Je bent hooggevoelig als je lichaam overprikkelt raakt door alle informatie en je dit niet meer gezond kunt verwerken. Dit is een korte, eenvoudig uitleg voor het verschil tussen beide situaties.

Gericht op de buitenwereld
Hoogsensitieve mensen zijn vaak, meer dan niet-hoogsensitieve, gericht op de buitenwereld. Daar komen immers de prikkels vandaan en daar moet zo nodig op gereageerd worden. Als je daar een beeld van maakt: zie jezelf dan staan en (bijna) al je sensoren rondom je staan als felle lampen gericht naar de buitenwereld. Voor je binnenwereld heb je dan bijna geen aandacht.
Vaak moet je bewust tijd nemen om de prikkels uit te buitenwereld te verwerken en je binnenwereld tot rust te brengen. In het eerdere beeld: je draait de lampen dan naar jezelf. Het is een uitdaging, vaak ook met vallen en opstaan, om de balans te vinden en te behouden tussen buiten en binnen. Ik heb die ervaringen ook.

In de rouw, naar je binnenwereld
Rouw is een innerlijke beweging naar binnen, naar een dieper niveau in jezelf. Nu kun je uit het bovenstaande concluderen dat het voor hoogsensitieve mensen dus makkelijker is om zich naar binnen te keren omdat ze dat vaker doen en zich daar in hebben bekwaamd. En dat is ook zo.
Echter, door het verlies ervaar je veel meer innerlijke onrust én komen er nog meer prikkels van buiten op je af. Je hebt dus nog meer te verwerken. Ook zijn de prikkels vaak nieuw voor je. Je hebt ze nog niet eerder ervaren waardoor je verward kunt raken of angstig kunt worden.

‘Ik kan me nog goed herinneren, in het begin van mijn rouwproces, dat ik door mijn hoogsensitiviteit aan de ene kant veel helderder kon waarnemen, ik doorzag situaties en wist wat te doen en te laten. Aan de andere kant raakten de vele emoties mij op zo’n diep niveau dat ik verlamde. Ik voelde me overspoeld en had het gevoel te worden meegesleurd. Waar ik voorheen met rust en tijd voor mezelf tot ontspanning kon komen, was er geen bodem meer.
Natuurlijk probeerde ik de golven van emoties te handelen, maar dat lukte niet met mijn hoofd en lijf. Ik had daar mijn hart bij nodig.’

Blijven staan in deze periode van rouw
Waarschijnlijk heb je voor jezelf een manier gevonden om met je hoogsensitiviteit om te gaan zodat je in het dagelijks leven kunt functioneren. Dat is mooi, want je gebruikt je kracht en wijsheid. Mijn vraag is of deze manier nog voldoet, of je ermee kunt blijven staan in deze periode van rouw.

‘Uiteindelijk moest ik toegeven aan mezelf dat ik de golven niet kon tegenhouden en sturen. Ik moest toegeven dat ik zo moe was en niet meer kón. En toen voelde ik opluchting, mijn lijf ontspande en ik voelde rust. Dat werd mijn nieuwe manier.’

Vanuit je hart toegeven
Toegeven is een innerlijke beweging van je hart. Door toe te geven creëer je ruimte voor jezelf in het gebied van je hart. Je maakt die ruimte groter. Als je iets toegeeft aan jezelf ben je zacht, mild en oprecht naar jezelf. Je toont dan compassie met jezelf.
Door een emotie toe te geven ‘vergroot’ je het werkingsveld van je hart. Dan raakt het hart de emotie en die lost op in de helende ruimte van je hart. Daarna is er opluchting, ontspanning en rust in je lichaam. Dit is het helend vermogen van je hart.

‘Het toegeven en benoemen van mijn emoties, gevoelens en ervaringen werd mijn nieuwe manier. Iedere keer weer de opluchting, ontspanning en rust ervaren was de motivatie om naar binnen te keren. De golven van emoties werden stroompjes. De dagen van rouw werden rouwmomenten. De lampen waren minder fel en ik kon ze bewuster naar binnen of naar buiten richten. Met andere woorden; ik kon de balans tussen binnen en buiten behouden. Ik ervaarde veel meer rust en daarin kwam mijn hoogsensitiviteit veel beter tot haar recht en kon ik haar als kracht en wijsheid waarderen en inzetten.’

Stappenplan voor een gezond rouwproces
Als je rouwt kan het zijn dat je moeite ondervindt in de omgang en het toepassen van je hoogsensitiviteit. Het Stappenplan voor een gezond rouwproces is ontwikkeld door een hoogsensitief persoon. Het helpt je vanaf begin tot eind om rust en balans te vinden, je hoogsensitiviteit in te zetten en er de vruchten van te plukken. Je streven naar harmonie, verbinding, zelfreflectie en zingeving is de VERFIJNING die ook in je rouw tot uiting komt. Dat is een plus.

Hoe ga jij om met je hoogsensitiviteit en je verlies? Wil je dat met me delen? Stuur me gerust een berichtje: willy@effectiefrouwen.nl of via het contactformulier. Ik antwoord altijd.

Heb je het gevoel vast te zitten in je rouw omdat je hoogsensitief of hooggevoelig bent? En wil je daar samen met mij naar kijken, inzichten vergaren en onderzoeken hoe je gezond kunt rouwen op jouw unieke manier? Neem dan een kijkje op de pagina van ROUWINZICHT. Ik zet met liefde mijn hoogsensitiviteit in om jou verder te helpen.

Misschien zijn deze blogs ook interessant voor je: